De Vest 22

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 20-07-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.
Dat.ontv.: 09-06-11
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer t.n.v. Van der Werff, De Vest 22 voor het oprichten van een inrichting voor het wassen van motorvoertuigen, opslaan van vloeistoffen in een bovengrondse opslagtank en bodembedreigende activiteiten algemeen.

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

 

Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij het klantcontactcentrum, de Hofnar 15 te Valkenswaard, tijdens de openstellingstijden.