De Vest 18F

Dit item is gearchiveerd op 20-03-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 05-02-2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 14-01-2014
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Aktiviteitenbesluit) aan de De Vest 18F in Valkenswaard t.n.v. Dickhoff Voertuig Modificaties

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 6 februari tot en met 5 maart 2014 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).