De Vest 18

Dit item is gearchiveerd op 08-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 26-09-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende meldingen zijn ingediend.

Datum ontvangst: 07-08-2012
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer t.n.v. Autobedrijf Jan van Wezel, De Vest 18

De inrichtingen dienen te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven. Desgevraagd kunnen de meldingen op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket, de Hofnar 15 te Valkenswaard.