De Smelen 12

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 31-08-2011

Nummer: OV 2011.278
Datum ontvangst: 18-08-2011
Omschrijving: veranderen kozijn, De Smelen 12