De Smelen 107 B

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 28-12-2011

Nummer: OV 2011.448
Datum ontvangst: 12-12-2011
Omschrijving: kappen boom (Linde), De Smelen 107 B - 5553 CT