De Schafterekker 8

Dit item is gearchiveerd op 22-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 10-10-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 05-09-2012
Omschrijving: Activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het plaatsen van een 2700 liter propaangastank, t.n.v. W. Kwinten, De Schafterekker 8

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven. Desgevraagd kan de melding op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket, de Hofnar 15 te Valkenswaard.