De Meule, De Meelkuip en De Maalsteen

Dit item is gearchiveerd op 30-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 18-07-2012

Om aan een onduidelijke verkeerssituatie met parkeren een oplossing te bieden heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard het volgende verkeersbesluit genomen:

 

  • een gedeelte van De Meule, De Meelkuip en De Maalsteen in te richten als belanghebbende parkeren door middel van het plaatsen van de verkeersborden E09 met onderborden OB501l, OB501r, OB502 en de tekst "geldt voor gehele plein";
  • dat alle eerdere verkeersbesluiten aangaande belanghebbende parkeren in de De Meule, De Meelkuip en De Maalsteen van 6 januari 2004 en belanghebbende parkeren De Meule van 8 mei 2007, hiermee worden ingetrokken.

 

Bovenstaande verkeersmaatregelen komen overeen met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Het besluit ligt van 19 juli tot en met 29 augustus 2012 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12.
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.

 

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.