De Kreijenbeek 295

Dit item is gearchiveerd op 19-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 06-04-2011

Nummer: OV 2011.131
Datum ontvangst: 29-03-2011
Omschrijving:Verwijderen asbest leiding, De Kreijenbeek 295