De Hegmulder 5

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-06-2011

Nummer: OV 2011.189
Datum ontvangst: 23-05-2011
Omschrijving: plaatsen erfafscheiding (legaliseren), De Hegmulder 5