De Hazelaar

Dit item is gearchiveerd op 24-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 12-12-2012

Nummer: 12uit08410
Datum verzending: 04-12-2012
Omschrijving: wijzigen glasvezel netwerk De Hazelaar - 5552 EC