De Hazelaar 8

Dit item is gearchiveerd op 09-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 27-06-2012

Nummer: OV 2012.133
Datum ontvangst: 20-06-2012
Omschrijving: kappen boom (eik), De Hazelaar 8 - 5552 EC