De Hazelaar 6

Dit item is gearchiveerd op 02-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 21-12-2011

Nummer: OV 2011.447
Datum ontvangst: 12-12-2011
Omschrijving: bouwen 2 woningen, De Hazelaar 6 - 5552 EC