De Haak 4, 6, 6D

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 24-08-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend:
dat.ontv.: 09-08-11
omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer t.n.v. Proven Concepts BV, De Haak 4, 6, 6D voor het veranderen / verhuizen van een inrichting voor het opslaan en overslaan van goederen.

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

 

Desgevraagd kunnen de melding worden ingezien bij het klantcontactcentrum, de Hofnar 15 te Valkenswaard, tijdens de openstellingstijden.