Culi-Kids-Belevings-Quiz

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 05-09-2012

Nummer: 12uit05824
Datum verzending: 27-08-2012
Omschrijving: Culi-Kids-Belevings-Quiz op 5-7-en 8 september 2012 tussen 14.00 – 17.00 uur, Hofnarplein