Crocuslaan

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 19-06-2013

Nummer: 13uit04125
Verzenddatum: 06-06-2013
Omschrijving: Wijzigen elektriciteitsnetwerk door Enexis, Crocuslaan - 5551