Crocuslaan 21

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 17-11-2010

Nummer: O1 2010.296
Datum ontvangst: 28-10-10
Omschrijving: vergroten woonhuis, Crocuslaan 21