CR de Beerenbrouckstraat 39

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 19-09-2012

Nummer: UV 2012.197
Datum ontvangst: 10-09-2012
Omschrijving: brandveilig gebruik kinderopvang, CR de Beerenbrouckstraat 39 - 5554 TL