Corridor

Dit item is gearchiveerd op 03-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 21-09-2011

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 augustus 2011 het volgende verkeersbesluit genomen:

  • het opheffen van het parkeerverbod voor fietsen en bromfietsen in het voetgangersgebied op de Corridor (door middel van het verwijderen van de borden E03zb en E03ze inclusief onderbord met de tekst "uitgezonderd voor fietsen bij de fietsparkeervoorzieningen"):
  • het opheffen van fietsparkeerstroken binnen het voetgangersgebied op de Corridor ter hoogte van huisnummers 15, 23 en 25 ( door middel van het verwijderen van de borden E08f inclusief onderborden met de tekst "enkel binnen markering of bij beugels").

 

Bovenstaande verkeersmaatregelen komen overeen met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Bovenstaand collegebesluit betreft feitelijk de intrekking van een besluit van 14 december 2010 waarin een parkeerverbodzone voor fietsen en bromfietsen werd ingesteld op de Corridor en gemarkeerde fietsparkeerstroken en andere fietsparkeervoorzieningen werden aangewezen. Het besluit uit 2010 is gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen, maar is nooit ten uitvoer gebracht, vanwege reacties hierop door de gemeenteraad. Gezien deze reacties heeft het college het besluit heroverwogen en op 23 augustus jl. bovenvermeld nieuw verkeersbesluit genomen.

 

Het verkeersbesluit ligt van 22 september tot en met 2 november 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.