Cone Hunt

Dit item is gearchiveerd op 21-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 09-05-2012

Nummer: 12uit02940
Verzenddatum: 01-05-2012
Omschrijving: Cone Hunt zondag 3 juni 14.00-21.00 uur, Frans van Beststraat