Concept verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2011

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 08-12-2010

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij op 23 november 2010 de concept verordening Wet maatschappelijke ondersteuning, met bijbehorende toelichting en besluit, ter inzage leggen. De concept verordening Wmo 2011 ligt voor iedereen van 9 december 2010 tot en met 19 januari 2011 ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55. De concept verordening Wmo is ook te vinden op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

 

Tot en met 19 januari 2011 kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. De zienswijze moet gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. Naar verwachting wordt de concept verordening Wmo 2011 in maart 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.
Met inhoudelijke vragen over de conceptverordening Wmo 2011 kunt u terecht bij mevrouw E. Extra. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 040-2083631.