Concept Verordening Leerlingenvervoer

Dit item is gearchiveerd op 19-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 13-07-2011

De gemeente Valkenswaard heeft de verordening leerlingenvervoer aangepast. De laatste jaren ontstond de algehele indruk dat de verordening niet goed meer aansloot bij de praktijk. Noodzaak dus om de verordening leerlingenvervoer kritisch onder de loep te nemen en voor 2011 en verder opnieuw vast te stellen. Ook de toelichting, behorend bij de verordening, is aangepast.

 

De concept verordening leerlingenvervoer 2011 en verder, met bijbehorende toelichting en besluit, ligt vanaf 11 juli 2011 ter inzage.

 

Inspraakprocedure
De concept verordening leerlingenvervoer 2011, met bijbehorende toelichting, is door het college vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Voordat de verordening definitief ter vaststelling kan worden aangeboden aan de gemeenteraad, wil het gemeentebestuur weten wat de inwoners van Valkenswaard van het eindresultaat vinden. De concept Verordening leerlingenvervoer ligt voor iedereen van 11 juli 2011 tot en met 18 augustus 2011 ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12, in het Dorpshuis te Borkel en Schaft en in Sport en Ontmoetingscentrum de Belleman. De concept verordening leerlingenvervoer is ook te vinden op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

 

Tot en met 18 augustus 2011 kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. De zienswijze moet gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. Naar verwachting wordt de concept verordening leerlingenvervoer 2011 en verder, met bijbehorende toelichting, in oktober 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Meer informatie
Met inhoudelijke vragen over de concept verordening leerlingenvervoer 2011 en verder kunt u terecht bij mevrouw Y. Boesten of mevrouw K. Geevers. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 040-2083444.