Circusvoorstellingen door Circus Renz, Parkeerterrein Eurocircuit

Dit item is gearchiveerd op 27-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 14-11-2012

Nummer: 12uit07655
Datum verzending: 07-11-2012
Omschrijving: circusvoorstellingen door Circus Renz in de periode van 19 t/m 25 november 2012, Parkeerterrein Eurocircuit