Carbidschietevenement

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 28-12-2011

Nummer: 11uit09092
Verzenddatum: 19-12-2011
Omschrijving: Carbidschietevenement op zaterdag 31 december 2011 van 13.00 - 17.00 uur, landbouwperceel Keersopperweg t.h.v. huisnummer 24