Carbidschieten

Dit item is gearchiveerd op 12-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 30-11-2011

Nummer: 11uit 08440
Verzenddatum: 22-11-2011
Omschrijving: carbidschieten op 31 december, Doe-week terrein Keersopperweg