Buurt sport- en speldag Wilhelminapark

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 24-08-2011

Nummer: 11uit06089
Verzenddatum: 17-08-2011
Omschrijving: Buurt sport- en speldag op zaterdag 24 september 2011 van 13.00 - 17.00 uur, Wilhelminapark