Budgethoudersregeling ''Samenwerking A2 gemeenten''

Dit item is gearchiveerd op 07-11-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 25-09-2013

In de vergadering van 5 september 2013 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ''samenwerking A2-gemeenten'' de budgethoudersregeling vastgesteld. De budgethoudersregeling spitst zich toe op de uitvoering van het beleid binnen de gestelde budgettaire kaders. De regeling legt de verantwoordelijkheden rond het budgetbeheer vast. Het budgetbeheer wordt op grootboeknummer/kostenplaatsniveau ingezet.

Deze regeling heeft een relatie met andere regelgeving. In de Algemene Wet Bestuursrecht worden in hoofdstuk 10 de mogelijkheden van mandaat, delegatie en attributie geregeld. Daarnaast heeft de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten verordeningen en besluiten vastgesteld waaraan het budgetbeheer moet voldoen. Met name de Financiële verordening (art. 212) en het inkoopbeleid hebben direct invloed op de budgethoudersregeling.

De bovengenoemde regeling is met ingang van 15 september 2013 in werking getreden en ligt met ingang van vandaag gedurende 12 weken kosteloos ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard.