Bruninckxdal / Heinsbergdal

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Standplaatsvergunning verleend
Publicatiedatum: 18-05-2011

Nummer: 11uit03515
Verzenddatum: 10-05-2011
Omschrijving: uitbreiding standplaats voor verkoop van vis op zaterdag, Bruninckxdal / Heinsbergdal