Bruninckxdal 41

Dit item is gearchiveerd op 23-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 10-11-2010

Nummer: OV 2010.294
Datum ontvangst: 01-11-2010
Omschrijving: plaatsen aanbouw voorzijde, Bruninckxdal 41