Brugseheide 8

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 27-02-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 14-02-2013
Omschrijving: Vestigen van een Bed & Breakfast, Brugseheide 8 t.n.v. Van Ansem Bed & Breakfast

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 28 februari tot en met 11 april 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).