Brugseheide 18

Dit item is gearchiveerd op 11-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 29-06-2011

Nummer: OV 2011.212
Datum ontvangst: 20-06-2011
Omschrijving: wijziging bestemmingsplan t.b.v. nieuwbouw zorgwoning, Brugseheide 18