Brugseheide 10

Dit item is gearchiveerd op 23-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 11-07-2012

Nummer: OV 2011.195
Datum ontvangst: 03-07-2012
Omschrijving: uitbreiden logiesgebouw en verwijderen asbest golfplaten, Brugseheide 10 - 5556 XW