Bruggerdijk 25

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 12-01-2011

Nummer: OV 2010.344
Datum ontvangst: 30-12-2010
Omschrijving: plaatsen opslag container, Bruggerdijk 25