Brouwersbos (nabij kapelleke)

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-03-2011

Nummer: OV 2011.078
Datum ontvangst: 22-02-2011
Omschrijving: kappen boom (Quercus), Brouwersbos (nabij kapelleke)