Brouwerijdreef 47

Dit item is gearchiveerd op 26-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 13-04-2011

Nummer: OV 2011.136
Datum ontvangst: 01-04-2011
Omschrijving: bestaande erfafscheiding gedeeltelijk vervangen door een gemetselde + bouwen overkapping, Brouwerijdreef 47