Bremlaan 16

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 07-11-2012

Nummer: SM 2012.251
Datum verzending: 30-10-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudend vloerzeil, Bremlaan 16 - 5552 GP