Braken-Bunders

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 29-05-2013

Het bestemmingsplan 'Braken-Bunders' is door de gemeenteraad op 31 januari 2013 gewijzigd vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden op 18 april 2013.

Het bestemmingsplan is in te zien in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard en is digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl onder 'plannen in werking'. Daarnaast is het bestemmingsplan beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.