Braambeslaan 5

Dit item is gearchiveerd op 28-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 16-03-2011

Nummer: OV 2011.091
Datum ontvangst: 02-03-2011
Omschrijving: aanpandige praktijkruimte bij de woning trekken en veranderen kozijn achtergevel, Braambeslaan 5