Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2012

Dit item is gearchiveerd op 26-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 13-06-2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard brengen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 e.v. van de Gemeentewet ter openbare kennis dat onderstaande verordening op 25 april 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad:

  • Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2012.

 

De bouwverordening treedt met ingang van 21 juni 2012 in werking.

 

De bouwverordening ligt vanaf woensdag 13 juni ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis en is vanaf die datum tevens te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

 

Voor nadere informatie over de Bouwverordening kunt u contact opnemen met de heer M. Antonis van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 040-208 3621.