Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2010 en APV gemeente Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 03-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 19-01-2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard brengen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 e.v. van de Gemeentewet ter openbare kennis dat de onderstaande verordeningen op 23 december 2010 zijn vastgesteld door de gemeenteraad:

  • Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2010
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Valkenswaard 2009 (laatstelijk gewijzigd in 2010).

 

De bouwverordening en de APV treden met ingang van 27 januari 2011 in werking.

 

Beide verordeningen liggen vanaf donderdag 20 januari ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis en zijn vanaf die datum tevens te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

 

Voor nadere informatie over de Bouwverordening kunt u contact opnemen met de heer M. Antonis van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 040-2083621.

 

Voor nadere informatie over de APV kunt u contact opnemen met de heer N. Beaumont team Strategie en Control telefooonnummer 040-2083411.