Bottelierwei 3

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 05-09-2012

Nummer: OV 2012.189
Datum ontvangst: 27-08-2012
Omschrijving: kappen dennenboom, Bottelierwei 3 – 5551 RC