Bottelierwei 2

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 20-07-2011

Nummer: OV 2011.235
Datum ontvangst: 06-07-2011
Omschrijving: plaatsen dakkapel, Bottelierwei 2