Bostraat / Valkenierstraat

Dit item is gearchiveerd op 12-06-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 30-04-2014

Nummer: KEL-2014-0115
Verzenddatum: 22-04-2014
Omschrijving: Aanleggen telecom kabels, Bostraat / Valkenierstraat