Bosstraat 78

Dit item is gearchiveerd op 28-11-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ingetrokken
Publicatiedatum: 16-10-2013

Dossiernummer: OV 2011.201
Verleend: 12-09-2011
Datum ingetrokken: 03-10-2013
Omschrijving en adres: Uitbreiden woonhuis, Bosstraat 78 – 5553 CM