Bosstraat 78

Dit item is gearchiveerd op 31-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ingetrokken
Publicatiedatum: 19-12-2012

Nummer: BL 2010.269
Verleend: 11-01-2011
Ingetrokken: 10-12-2012
Omschrijving: vergroten woonhuis, Bosstraat 78 - 5553 CM