Bosstraat 22

Dit item is gearchiveerd op 03-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ingetrokken
Publicatiedatum: 21-09-2011

Dossiernummer: OV 2010.288
Verleend: 08-12-2010
Ingetrokken: 08-09-2011
Omschrijving en adres: bouwen berging en veranderen bestaande garage in een zorgwoning, Bosstraat 22