Bloemencorso

Dit item is gearchiveerd op 29-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 17-08-2011

Nummer: 11uit05718
Verzenddatum: 11-08-2011
Omschrijving: Bloemencorso, 11-09-2011 en serenade corsobouwers 12-09-2011