Biestven kad. D 302

Dit item is gearchiveerd op 10-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 26-01-2011

Nummer: OV 2011.019
Datum ontvangst: 18-01-2011
Omschrijving: kappen boom ( Acer Platanoidus), Biestven kad. D 302