Bestemmingsplan "Bloemencorso wagenopbouwlocatie Kloosterplein"

Dit item is gearchiveerd op 17-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplanprocedure stopgezet
Publicatiedatum: 05-01-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de bestemmingsplanprocedure "Bloemencorso wagenopbouwlocatie Kloosterplein" is stopgezet.

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 1 april 2010 tot en met 12 mei 2010 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is er één zienswijze ontvangen. Het college heeft, mede gelet op deze zienswijze overwogen om de bestemmingsplanprocedure van dit plan stop te zetten. Dit betekent dat de wagenopbouwlocatie van het buurtschap op dezelfde locatie blijft staan op het Kloosterplein.