Bestemmings- en exploitatieplan 'Kerkakkerstraat'

Dit item is gearchiveerd op 19-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 07-03-2012

Het bestemmingsplan 'Kerkakkerstraat' en het exploitatieplan 'Kerkakkerstraat' zijn door de gemeenteraad op 29 juni 2011 gewijzigd vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle beroepen zijn bij uitspraak van 15 februari 2012 ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het exploitatieplan is al op 6 januari 2012 onherroepelijk geworden.

 

Het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn in te zien in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard en zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl onder 'plannen in werking'. Daarnaast is het bestemmingsplan beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.