Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011

Dit item is gearchiveerd op 07-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten - divers
Publicatiedatum: 25-05-2011

Burgemeester en wethouders leggen ter inzage het Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011. Dit besluit vervangt het Besluit Informatiebeheer 2006, dat komt te vervallen. Reden voor deze vervanging is het inwerkingtreden van de Archiefregeling Nederland 2009 per 1 april 2010. De inhoud daarvan is meer gericht op het beheer van digitale informatie.

 

Het besluit ligt tijdens openstellingstijden ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis, Hofnar 15. Daarnaast ligt het besluit ook ter inzage bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.